เกี่ยวกับงาน 80 ปี
หน้าแรก
ความเป็นมา
โครงการและคำสั่งปฏิบัติงาน
แผนที่ มรย.และแผนผังงาน
สารคดีวิทยุ 80 ปี
วีดีทัศน์แนะนำงาน 80 ปี
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2557
วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ดู 302 ครั้ง

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557

การประกวดแข่งขัน

นิทรรศการ

กิจกรรม สถานที่
นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 9 หอประชุมใหญ่
การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) หอประชุมใหญ่
นิทรรศการวิชาการภาควิชาวิทยาศาสตร์ บริเวณอาคาร 5, 6 และ 9
นิทรรศการวิชาการภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นิทรรศการวิชาการภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

แผนผัง

 
 
  
 

80 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู.. ก้าวสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center