เกี่ยวกับงาน 80 ปี
หน้าแรก
ความเป็นมา
โครงการและคำสั่งปฏิบัติงาน
แผนที่ มรย.และแผนผังงาน
สารคดีวิทยุ 80 ปี
วีดีทัศน์แนะนำงาน 80 ปี
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
 
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมทำเวทีประชาคม เสนอแนวทางการจัดสวัสดิการแก่ พนง. .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560 .::. อธิการบดีบันทึกเทป รายการ คน Gen-C ทีวี ศอ.บต.การจัดงาน มรย.วิชาการ 60 : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ .::. มรย.วิชาการ 60 ยุค 4.0 ได้รับความสนใจจาก นักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน คึกคัก .::. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์ .::.
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2557
วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ดู 276 ครั้ง

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557

การประกวดแข่งขัน

นิทรรศการ

กิจกรรม สถานที่
นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 9 หอประชุมใหญ่
การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) หอประชุมใหญ่
นิทรรศการวิชาการภาควิชาวิทยาศาสตร์ บริเวณอาคาร 5, 6 และ 9
นิทรรศการวิชาการภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
นิทรรศการวิชาการภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

แผนผัง

 
 
  
 

80 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู.. ก้าวสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center