เกี่ยวกับงาน 80 ปี
หน้าแรก
ความเป็นมา
โครงการและคำสั่งปฏิบัติงาน
แผนที่ มรย.และแผนผังงาน
สารคดีวิทยุ 80 ปี
วีดีทัศน์แนะนำงาน 80 ปี
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
กำหนดการพิธีเปิดงาน 80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญา แห่งชายแดนใต้
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ดู 501 ครั้ง

กำหนดการพิธีเปิดงาน

“80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญา แห่งชายแดนใต้”

ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม 2557


เวลา

กิจกรรม

08.30 - 08.45 น.

- แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์และนักศึกษาพร้อมกันที่หอประชุมหลังเล็ก

08.45 -09.00 น.

- พิธีกรประชาสัมพันธ์กิจกรรมในงาน “80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญา
แห่งชายแดนใต้และซักซ้อมขั้นตอนในพิธีเปิด

09.00 – 10.00 น.

- ประธานในพิธี (เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)
มาถึงบริเวณพิธี

 

- นักศึกษามอบสูจิบัตรงาน “80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญา แห่งชายแดนใต้”
แด่ประธาน

 

- ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและสรุปงานในรอบปีที่ผ่านมา

 

- ประธานการจัดงาน “80 ปี จากฝึกหัดครู สู่คลังปัญญา แห่งชายแดนใต้”
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

 

- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

 

- การแสดงพิธีเปิดชุด “ตำนานลังกาสุกะ”

10.45 - 11.00 น.

- รับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น.

- เชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการเอกสารแนบ
 กำหนดการงาน 80 ปี จากฝึกหัดครู.docx


 
 
  
 

80 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู.. ก้าวสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center