เกี่ยวกับงาน 80 ปี
หน้าแรก
ความเป็นมา
โครงการและคำสั่งปฏิบัติงาน
แผนที่ มรย.และแผนผังงาน
สารคดีวิทยุ 80 ปี
วีดีทัศน์แนะนำงาน 80 ปี
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
 
ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Krungthai Young Enterprise Award ครั้งที่ 15 .::. บริษัทอิงลิชออนไลน์ จำกัด ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ .::. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มรย.ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) .::. มรภ.ยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต .::. สถาบันวิจัยฯ มรภ.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการทำวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ .::.
งานแข่งขันนกพื้นบ้าน
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ดู 335 ครั้ง

งานแข่งขันนกพื้นบ้าน
 
วันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม 2557
              กิจกรรม (06.00-12.00น.)              -การแข่งขันนกเขาชวาเสียง (สนามข้างหอประชุมใหญ่)
              กิจกรรม (13.00-15.00น.)              -เสวนาทางวิชาการ "ศาสตร์และศิลป์การเลี้ยงนกพื้นบ้านเชิงพาณิชย์"
                                                                    -แสดงกรงนกทรงคุณค่า (ณ ลานศูนย์วัฒนธรรม)
 
วันอาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม 2557
              กิจกรรม (06.00-12.00น.)              -การแข่งขันนกกรงหัวจุก (สนามข้างหอประชุมใหญ่)
                                                                    -การแข่งขันนกบินหลาดง (ตึกกิจกรรมนักศึกษา)
 
 
  
 

80 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู.. ก้าวสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center