กำหนดการพิธีเปิดงาน มรย.วิชาการ 60
(09 ส.ค.60 11.00น.)


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000