Warning: Illegal string offset 're10' in /home/admin/web/yru.ac.th/public_html/e-journal/index.php on line 87
 
   | » หน้าแรก | » สมาชิก | » บรรณาธิการ | » ผู้ทรงคุณวุฒิ | » ค้นหาอย่างละเอียด  


Warning: Illegal string offset 'name' in /home/admin/web/yru.ac.th/public_html/e-journal/menu_home.php on line 9
เมนูหลัก: หน้าแรก

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/admin/web/yru.ac.th/public_html/e-journal/menu_home.php on line 97


เข้าสู่ระบบสมาชิก
ชื่อ :

รหัสผ่าน :


สมัครสมาชิกวารสาร
 • ประเภทบุคคล

 • ประเภทองค์กร
 • Untitled Document

   

  ระบบจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  ทีมงานพัฒนาและดูแลระบบ

  ชื่อ - สกุล
  ตำแหน่ง
  หน้าที่รับผิดชอบ
  อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย
  การติดต่อ: Tel. 08-4196-8099
  e-mail: sirichai.nbr@gmail.com
  วิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์, ผู้ดูแลระบบ
  อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้ร่วมวิจัย ทดสอบและประเมินระบบ
  อาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทดสอบและประเมินระบบ
  นายวีรวุฒิ ภู่ท่าทอง ผู้ช่วยวิจัย (นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) วิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์
  นางสาวพินันทา วงศ์จินดา ผู้ช่วยวิจัย (นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) วิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์
  เริ่มเผยแพร่วารสารออนไลน์ เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2551
  :: สถิติเยี่ยมชม ::

  253336

  ครั้ง


   
  ระบบบริหารจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (version 2011.06.01)
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ:
  อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี e-mail:sirichai.nbr@gmail.com
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา