YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ'

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กับ กก.ตชด.44

July 6th, 2015 No Comments

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายชุมชนในการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท วันนี้ (5 ก.ค. 58) ที่ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยพันตำรวจเอกณรงค์ ธนานันทกุล ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายชุมชนในการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท ปีพุทธศักราช 2559-2562 โดยมี อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พันตำรวจโท สำเนียง องค์การ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 442 ค่ายพญาลิไท พันตำรวจโทเชธวิทย์ นีระหิง รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ […]

Tags:   ·

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558

June 3rd, 2015 No Comments

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558   ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558     วันนี้(2 มิ.ย. 2558) อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ณ. ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ดังนี้    1. อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ 2. นายสงกรานต์  มุณีแนม 3. ดร.อาดุลย์ พรมแสง 4. นางสาววัชรี  ถ้วนถวิล 5. นายประเสริฐ  รูปแกะ 6. ผศ.สันติ  อารักษ์คุณากร 7. อาจารย์อุบล  ตันสม 8. อาจารย์นูรีดา  จะปะกียา 9. อาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ 10. นายมะรอเซะ  ลาเม็ง

Tags:  

การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 (SRARITNET)

May 29th, 2015 No Comments

การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 (SRARITNET) วันที่ 25 พ.ค. 58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิด การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4”(South Rajabhat Academic Resources and Information Technology Network : SRARITNET 4th) ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องสมิหลาบี ชั้น2 โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งสิ้น 66 คน อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า เครือข่าย SRARITNET เป็นความร่วมมือเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]

Tags:  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558

April 23rd, 2015 No Comments

วันที่ 22 เมษายน 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2558 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม โดยมีอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภฏยะลา ในโอกาสนี้ ผอ.สำนักวิทยบริการมอบรางวัลแก่บุคลากรและผู้บริหารจากการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2558 ตามเกณฑ์พิจารณาของ ผอ.สวท. 3 รางวัล (งบประมาณส่วนตัวของ ผอ.สวท.) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบ ด้านการใช้นวัตกรรมเครื่องมือในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ นายมูฮามะ มะสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้านความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเชิงรุกในการปฏิบัติงานและบริหารงาน อาจารย์จารุณี การี รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ ด้านความขยัน ทุ่มเท และเสียสละ ในการปฏิบัติงานและบริหารงาน นายมะรอเซะ ลาเม็ง รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไปสำนักงานผู้อำนวยการ >>>ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

Tags:  

การขับเคลื่อนการใช้ Google for Education ภายใต้ชื่อแคมเปญ “วัยมันส์ วัย GOO”

April 23rd, 2015 No Comments

เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการขับเคลื่อนการใช้ Google for Education ภายใต้ชื่อแคมเปญ “วัยมันส์ วัย GOO” ที่คณะวิทยาการจัดการ โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้ง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มรย. >>>ภาพกิจกรรมเพิ่เติม  

Tags:  

การประชุมปฏิบัติการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ ฯ

March 25th, 2015 No Comments

การประชุมปฏิบัติการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ ฯ วันนี้ (25 มี.ค. 58) อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุมฏิบัติการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการ ฯ โดยสำนักวิทยบริการฯ จัดประชุม ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ มรย. อาจารย์อุบล ตันสม รองอำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวว่า กิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการฯ เป็นภารกิจหนึ่งตามยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ กิจกรรมการประชุมฏิบัติการการจัดการความรู้ ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ให้ความสำคัญได้ดำเนินงานตามกระบวนการ ขั้นตอนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ การประชุมในวันนี้ มีบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>

Tags:   · ·

September 22nd, 2014 No Comments

            วันที่ 20-21 กันยายน 2557 ณ หอประชุมหลังเล็ก  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการอบรมทักษะการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติและการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  โดยมี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการใช้งานอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ  >>คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Tags:  

อบรมปฏิบัติการ กิจกรรม ๕ ส ให้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

September 18th, 2014 No Comments

     วันนี้ (16ก.ย.57) ที่ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ กิจกรรม 5 ส ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 34 คน อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมปฏิบัติการ กิจกรรม 5 ส จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกิจกรรม 5 ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงาน เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคและการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้อง และถูกขั้นตอน รวมทั้งให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ตลอดจนให้ผู้เข้าอบรมสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผลให้แก่หน่วยงานอย่างชัดเจน […]

Tags:  

ประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

September 18th, 2014 No Comments

วันนี้ (17ก.ย.57) ที่ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 35 คน เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลให้แก่หน่วยงานอย่างชัดเจน และเป็นหน่วยงานต้นแบบต่อไป >>ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Tags:  

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

August 26th, 2014 No Comments

             วันนี้(26 ส.ค. 57) ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ  ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการฯ และคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิดศูนย์หนังสือมรย. ณ.ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา >>คลิกดูภาพเพิ่มเติม

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th