YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา'

สโมสรนศ.ครุศาสตร์จัดรอมฏอนสัมพันธ์ 58

July 9th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรมมละศีลอดร่วมกัน รอมฏอนสัมพันธ์ 58 เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ภายในคณะ โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย คณบดีคณะครุศาสตร์เป็นประธาน และมีอาจารย์อับดุลหาลิม อาแด เป็นวิทยากรให้ความรู้

Tags:  

สาขาการสอนอิสลามจัดอบรมการสอนกุรอาน

July 9th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2558 สาขาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการโครงกาอบรมปฏิบัติการ เรื่องจรรยาบรรณผู้สอนอัลกุรอานและวิธีการสอนการอ่านอัลกุรอานด้วยระบบกีรออาตี สำหรับนักศึกษาการสอนอิสลามศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย คณบดีคณะครุศาสตร์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด ประธานโครงการได้กล่าวว่าการอบรมปฏิบัติการ เรื่องจรรยาบรรณผู้สอนอัลกุรอานและวิธีการสอนการอ่านอัลกุรอานด้วยระบบกีรออาตี สำหรับนักศึกษาการสอนอิสลามนี้ศึกษา เป็นโครงการสำคัญของหลักสูตรภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการสอนอิสลามศึกษาในการสอนอัล-กุรอานระบบกีรออาตี และเพื่อพัฒนาแนวคิดให้แก่ครูสอนอัล-กุรอานให้สามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมุสลิมได้อย่างถูกต้อง ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิมะนาเซ สามะอาลี ครูใหญ่โรงเรียนสอนกีรออาตีจังหวัดยะลาและคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม **ภาพกิจกรรม**

Tags:  

สาขาปฐมวัยจัดกิจกรรมทวนสอบ

May 25th, 2015 No Comments

  วันเสาว์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ นักศึกษานำเสนอประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนะที่มีต่อการศึกษาในแต่ละรายวิชา พร้อมแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการให้หลักสูตรปรับปรุง

Tags:  

ผู้ว่ายะลาร่วมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กพิเศษ

May 25th, 2015 No Comments

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กพิเศษ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ เพื่อให้การสนับสนุนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ วันนี้ (19พ.ค.58) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเด็กพิเศษ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ โดยมี นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตัวแทนคุณครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครยะลาทั้ง 6 โรงเรียน และนักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา (อัตลักษณ์การศึกษาพิเศษ) เข้าร่วมในครั้งนี้

Tags:  

ราชภัฏยะลาคว้า2เหรียญปันจักสีลัตชิงแชมป์ประเทศไทย

April 10th, 2015 No Comments

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม -2เมษายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้าได้ 2 เหรียญ -รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 [เหรียญทองแดง] ประเภทร่ายรำทีมหญิง [รือกู] ได้แก่ น.ส ไซราณี ตาเห น.ส ภริดา สือรี และ น.ส วิลดานี ยะโก๊ะ -รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 [เหรียญเงิน] ประเภทต่อสู้ รุ่น F หญิง ได้แก่ น.ส นูรฮายาตี สาและ

Tags:  

ครุศาสตร์อบรมการดูแลผู้ป่วยตามหลักการอิสลาม

April 3rd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 22มีนาคม 2558 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  คณะครุศาสตร์ได้จัดโครง“อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยตามหลักการอิสลามสำหรับนักศึกษาสาขาการสอนอิสลามศึกษา” ให้กับนักศึกษาสาขาการสอนอิสลามจำนวน 70คน  ณ โรงพยาบาลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส วิทยาการบรรยายพิเศษ จำนวน 3คน คือ1.นพ.มาหะมะ เมาะมูลา 2.นายลุมาน เร็งมา 3.นางสาวนูรฮายาตี  นิมะซา จากหน่วยงานโรงพยาบาลรือเสาะ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสาระการเรียนรู้รายวิชาอิสลามศึกษากับการปฏิบัติจริง โดยมี อ.อิบบรอเฮง  อาลฮูเซน เป็นผู้ควบคุมกิจกรรม

Tags:  

คณบดีครุศาสตร์ให้โอวาททีมปันจักสีลัต มรย.

March 27th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้โอวาและกำลังใจกับทีมนักกีฬาปันจัสีลัต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เดินทางไปร่วมแข่งกีฬาปันจักสีลัตชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี2558 ณ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี อ.มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ และ อ.นุสรัน เฮาะมะ ควบคุมทีม พร้อมกันนี้ได้มอบชุดแข่งขันชุดใหม่ให้กับทีมนักกีฬา

Tags:  

ครุศาสตร์จัดงานปัจฉิมนิเทศน์ให้กับนักศึกษา

March 27th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 58 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี        ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี่สารสนเทศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและได้ให้โอวาทกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ หะยีสาเม๊าะ และประธานหลักสูตร พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด ประธานดำเนินการโครงการกล่าวว่ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 479 คน ประกอบด้วย 1.       ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา         จำนวน 12      คน 2.       ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนอิสลามศึกษา         จำนวน 28      คน 3.       ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัย                         จำนวน  104     คน 4.       ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย                      […]

Tags:  

นศ.ปี5สัมนาหลังฝึกประสบการณ์

March 5th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้จัดการสัมมนาเเละจัดนิทรรศการหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ณ ใต้หอประชุมหลังใหม่ โดยมีคณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมงาน **ภาพเพิ่มเติม**

Tags:  

ครุศาสตร์เข้าร่วมกีฬากล้วยไม้เกมส์

February 23rd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กีฬากล้วยไม้เกมส์จัดขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสายวิชาชีพครู 4 สถาบันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรม เดินพาเหรด การแสดงของนักศึกษา กองเชียร์ เชียร์หลีดเดอร์ กีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และการประกวดดาวเดือน บรรยาการเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และไมตรีของนักศึกษาต่างสถาบัน และกีฬากล้วยไม้เกมส์ครั้งต่อไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ <<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th