YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries Tagged as 'สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้'

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

February 16th, 2012 No Comments

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555  โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการฯ  นายธนภัทร  นาคิน  นายมะรอแซะ ลาเม็ง และนางสาวนูสีลา ยูมะโซ  เข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ2555 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ  ทั้งนี้ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการได้กราบทูลผลการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ด้วย

Tags:   ·

ภาพควันหลงสำนักวิทยบริการฯ กับกีฬาสีบุคลากร มรย. 2554

January 18th, 2012 No Comments

Tags:   · · ·

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2554

September 29th, 2011 No Comments

เมื่อ 23 กันยายน 2554 — สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้และสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำปี 2554  ณ Student Union. —ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ facebook  —–

Tags:   ·

2บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ คว้าเหรียญเงิน “คาวบอยเกมส์”

May 16th, 2011 No Comments

ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 30 (พ.ศ. 2554) “คาวบอยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน 20 คน ในชนิดกีฬาดังนี้ คือ เปตอง ตะกร้อ แบดมินตัน กอล์ฟ เทเบิลเทนนิส และกรีฑา ซึ่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสามารถคว้ามาได้ 2 เหรียญเงินจากกีฬาประเภท “กรีฑา” ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์   เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนักรุ่น 50-54 ปี นายธนภัทร  นาคิน  เหรียญเงิน เดิน 3000 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี

Tags:   ·

สำนักวิทยบริการฯ อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์

March 2nd, 2011 No Comments

 วันที่ 2 มีนาคม 2554 : ผศ.ไกรสร  ศรีไตรรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.สุพร  สุนทรนนท์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้ขึ้น    ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์  

Tags:   ·

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”

June 21st, 2010 No Comments

        สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” จัดอบรมระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 โดยมี ผศ.จินตนา  เวชมี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม <<บุคลากรท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่>>

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th