YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from July 2008

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

July 22nd, 2008 No Comments

  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายในคณะขึ้นเมื่อวันที่ 12 -13 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเทศบาลนครยะลา โดยมีนักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด อาทิเช่น ฟุตซอล วอลเลย์บอล กีฬาพื้นบ้าน และยังมีการประกวดกองเชียร์อีกด้วย  <<ดูเพิ่มเติม>> 

Tags:  

ศึกษาต่อ ณ USM ประเทศมาเลเซีย

July 16th, 2008 No Comments

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ดำเนินการโครงการความร่วมมือกับ USM ประเทศมาเลเซีย ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ประสงค์จะศึกษาต่อ ณ USM ในระดับปริญญาโท-เอก เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาดังกล่าว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 20

Tags:

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยใช้โปรแกรม Ms-Excel

July 15th, 2008 No Comments

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยใช้โปรแกรมคำนวณ MS-excel ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์คอมพิวเตอร์ 

Tags:  

ภาพอบรมเชิงปฏิบัติเทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat

July 14th, 2008 No Comments

เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2551 ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat สำหรับเอกสารเผยแพร่ (การแปลงไฟล์ข้อมูล การป้องกันข้อมูลการบีบอัดไฟล์ การต่อไฟล์ )  ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของศูนย์คอมพิวเตอร์    

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th