YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from March 2009

ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

March 16th, 2009 No Comments

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท จังหวัดยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท ในวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2552  

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th