YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from April 2010

อธิการบดีและคณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการรับรายงานตัวของนักศึกษาใหม่

April 30th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553  ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการรับรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเพื่อเตรียมการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่

April 29th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553  คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

April 29th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2553 เพื่อพิจารณาวาระสำคัญการขยายเวลาเกษียณอายุราชการของ รศ.เฉลิมยศ อุทยารัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมฟังการสรุปผลการทำงานในรอบ 6 เดือน ของคณะ วจก.

April 29th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมฟังการสรุปผลการทำงานในรอบ 6 เดือน ของคณะวิทยาการจัดการ ณ หอประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 12.2

April 29th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และ ผศ.สุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาส หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 12.2 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมี ผศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ เป็นประธาน  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะวิทย์ฯ รับมอบซากลูกวัว 2 หัว เพื่อทำการศึกษา

April 26th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับมอบซากลูกวัว 2 หัว จากคุณซายูตี ซาหะ ชาวบ้านจากตำบลกะรุบี โดยทางคณะได้มอบให้สาขาวิชาชีววิทยาเป็นผู้เก็บรักษาและทำการศึกษาต่อไป  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

ประมวลภาพการสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 คณะวิทย์ฯ

April 26th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553  คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

โครงการเสริมสร้างพื้นฐานวิชาเคมีเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย

April 20th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553  ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพื้นฐานวิชาเคมีเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

นักศึกษา ป.โท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ลงพื้นที่เทศบาลนครยะลา

April 12th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ป.โท สาขาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ลงพื้นที่เทศบาลนครยะลา เพื่อศึกษาปัญหาการวิจัยสู่การกำหนดเรื่องต่อไป  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา

April 12th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย อ.อีลีหย๊ะ สนิโซ และ อ.ซันวานี จิใจ  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา  ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th