YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from June 2010

มรย.กับรางวัลงานวิจัยดีเด่นปี 52 : วิจัยต้องมองภาพบริบทของพื้นที่ให้ชัดเลือกพื้นที่ให้ถูก จับประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงกับพื้นที่

June 30th, 2010 No Comments

 “หน้าที่ของมหาวิทยาลัย คือ ต้องหาคำตอบในระยะยาวพัฒนาที่ตัวคนก่อน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็น ใช้ความสามารถและพลัง ในตัวเราได้ แล้วกลั่นออกมาเป็นข้อมูล ดังนั้นจึงต้องหานวัตกรรมใหม่ๆที่ต่างออกไป มองภาพ บริบทให้ชัด ไม่ใช่มองภาพที่เกินความเป็นจริง มองตัวเราและภูมิใจในตัวเรา พัฒนาตัวเรา อย่างยั่งยืน จากนั้นนำเอาทฤษฎีที่มีอยู่ เอาสิ่งที่ได้มาต่อยอดโดยเลือกพื้นที่ที่สำคัญแล้วจับ ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาให้ถูก” คำพูดประโยคหนึ่งที่ อาจารย์ดุษฎี นาคเรือง อาจารย์ ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวไว้ ผู้ซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2552 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) เรื่องการพัฒนางานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏ : ให้เป็นกลไกวิชาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่  

Tags:  

คณะมนุษยฯ จัดกิจกรรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตองค์ความรู้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

June 30th, 2010 No Comments

คณะมนุษยฯ จัดกิจกรรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตองค์ความรู้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติวิธี”  ซึ่งเป็นโครงการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2551 โดยกำหนดกิจกรรมตามโครงการรวม 4 กิจกรรม สำหรับกิจกรรมที่ 2 คือ การผลิตองค์ความรู้  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติ” กำหนดดำเนินการ ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 และ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:

นักศึกษา มรย.วอนดูบอลอย่างสร้างสรรค์ แนะให้จับกุมการพนันอย่างต่อเนื่อง

June 28th, 2010 No Comments

                   หากจะพูดถึงกระแสที่ดังอยู่ในขณะนี้ คงไม่พ้นเรื่องฟุตบอลโลก 2010 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศแอฟริกามาต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ซึ่งหลายคนลุ้นรอคอยว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในปีนี้ ขณะเดียวกันก็เห็นการจับกุมพนันฟุตบอลตามสื่อต่างๆ อยู่มากมาย วันนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีมุมมองอย่างไร

Tags:  

แกนนำนักศึกษาอบรมFriend corner for youth เพื่อให้บริการด้านสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่น

June 28th, 2010 No Comments

เมื่อเร็วๆนี้  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมแกนนำ Friend corner for youth เพื่อให้บริการด้านสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาของวัยรุ่น โดยมีอาจารย์ภิญโญ เวชโช ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดระหว่างวันที่  18 – 20  มิถุนายน   ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม เป็นแกนนำ  40 คน เข้าร่วมอบรม

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม 53

June 26th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม 53 เปิดประตูแห่งกิจกรรมมุ่งสู่ประสบการณ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำโยเกิร์ตอย่างง่าย”

June 26th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำโยเกิร์ตอย่างง่าย” โดยสาขาวิชาชีววิทยา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ Handheld ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา”

June 26th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ Handheld ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา” โดยมี ผศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

การนิเทศภายใน คณะวิทย์ฯ

June 25th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการสอนของคณาจารย์ภายในคณะ               – อ.ซันวานี จิใจ บรรยายวิชาทรัพยากรน้ำและการจัดการ               – อ.นุชนาถ เต็มดี บรรยายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน               – อ.มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ บรรยายวิชาสุขภาพผู้บริโภค               – อ.มุสตูรา ยะโกะ บรรยายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา              <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวแรกสู่การเป็นนักอนุกรมวิธานเห็ด”

June 25th, 2010 No Comments

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ก้าวแรกสู่การเป็นนักอนุกรมวิธานเห็ด” โดยมี ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-17 มิถุนายน 2553 ณ มูลนิธิสุข – แก้ว แก้วแดง ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมด้วยมูลนิธิสวิตา ภายใต้การสนับสนุนโดยกิจกรรมพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

มรย.เล็งใช้ PDCA พัฒนานักศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

June 25th, 2010 No Comments

                                     ที่ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งตั้งอยู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ดร.รุจา รอดเข็ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ทั้ง 2สถาบัน ร่วมกันเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสินรินธร จังหวัดยะลา ทั้ง 2 สถาบัน เห็นชอบร่วมกันในการจะนำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านประกันคุณภาพไปดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีเจตนารมณ์โดยจะมีความร่วมมือกันดังนี้

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th