YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from January 2011

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดงานวันราชภัฏ ปี 2554

January 31st, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดงานวันราชภัฏ ปี 2554 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัดอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Ellis แก่นักศึกษา

January 31st, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัดอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Ellis แก่นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 20  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี

January 31st, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2554  คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

การแสดงดิเกฮูลูในงานกีฬาสัมพันธ์ “ปลาตีนเกมส์”

January 31st, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ได้จัดแสดงดิเกฮูลูในงานกีฬาสัมพันธ์ “ปลาตีนเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี   

Tags:  

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปี 5”

January 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554  หน่วยวิจัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาฟิสิกส์ นำโดย อ.อีลีหย๊ะ สนิโซ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายสือกรี เต๊ะ นายอับดุลเลาะ กาโฮง น.ส.พารินด๊ะ หมัดแมเราะ น.ส.ทัศนี  สุหลง และ น.ส.ซีตีมารีแย มะเด็ง นำเสนอผลการดำเนินงานโครงงาน เรื่อง “พลังงานน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว สายใยชุมชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในรอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งเป็นการแข่งขันในโครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปี 5” ของธนาคารไทยพาณิชย์  โดยผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครองได้ นับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาภาค กศ.ปช “YRU Games 2”

January 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554  คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาภาค กศ.ปช “YRU Games 2”  ณ โรงยิม อาคาร Student Union  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

องค์กรเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ (ยูเสด) เปิดตัวโครงการสะพาน เสริมสร้างประชาธิปไตย [27 ม.ค. 54]

January 28th, 2011 No Comments

   เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554 เจ้าหน้าที่องค์กรเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (ยูเสด) แนะนำโครงการและปรึกษาหารือความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:

ผู้พิชิตเหรียญรางวัลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

January 28th, 2011 No Comments

   นางสาวฐิติมา  อรชร นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกีฬาขว้างค้อน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์ จัด ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-22 มกราคม 2553 

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ทำพิธีลงนาม MOU กับเทศบาลนครยะลา

January 28th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554  รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมคณะ ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในอันที่จะประสานความร่วมมือทางการบริการวิชาการและกิจกรรมต่างๆ กับเทศบาลนครยะลา  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา  <<ดูภาพทั้งหมด>>

Tags:  

คณะครุศาสตร์สอบสัมภาษณ์ครูพันธ์ใหม่

January 28th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 คณะครุศาสตร์ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาตามโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่นำร่องปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุม2 อาคาร20 โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จากภายนอกและภายในคณะ ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาที่เข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 9 คน

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th