YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from December 2011

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ทำพิธีทางศาสนาและจัดเลี้ยงปีให

December 30th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำบุญคณะ โดยพิธีทางศาสนาอิสลาม พุทธ พร้อมจัดงานเลี้ยงขึ้นปีใหม่ 2555 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ  ลานอาคาร 4[<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมดำเนินการ สมศ.

December 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ร่วมประชุมดำเนินการ สมศ. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ 2555 สังสรรค์ล้ำยุคสุขหรรษา

December 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ 2555 “สังสรรค์ล้ำยุคสุขหรรษา” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หลังเก่า)  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมแข่งขันกีฬาสีน้องพี่สามัคคี ต้อนรับปีใหม่ 2555

December 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมการแข่งขันกีฬาสีน้องพี่สามัคคี ต้อนรับปีใหม่ 2555 ณ โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

December 29th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ทำการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้อง 05-105 อาคาร 5 โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ ศรีสวัสดิ์ เป็นประธานในการสอบ และในโอกาสนี้นักศึกษาได้มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระปีใหม่ 2555 แก่คณาจารย์ในหลักสูตรทุกท่าน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาโปรแกรมเอกวิชาภาษาจีนได้รับรางวัลการแข่งขันพูดภาษาจีนกลาง(ผู่ทงฮั้ว) ระดับอุดมศึกษา

December 28th, 2011 No Comments

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554  ที่ผ่านมา  ทางสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ได้จัดการแข่งขันพูดภาษาจีนกลาง(ผู่ทงฮั้ว) ระดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้ ในหัวข้อ“ เรียนภาษาจีนให้เก่ง ส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-จีน”  โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โปรแกรมเอกวิชาภาษาจีน ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวซูรัย แซร์โงะ, นายภาสวัฒน์ เยาว์คณาพงษ์, นายยงยุทธ ไวตระกูล, นางสาวอัมพร แซ่ชั้นและนางสาวมณีทิพย์ แซ่หวง   ผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นายยงยุทธ ไวตระกูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวมณีทิพย์ แซ่หวง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นายภาสวัฒน์ เยาว์คณาพงษ์ รางวัลชมเชย นางสาวอัมพร แซ่ชั้น และนางสาวซูรัย แซร์โงะ ขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษาทั้ง 5 คนที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในครั้งนี้ [<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

December 27th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2554 ณ ห้องประชุม 05-105 อาคาร 5 โดยมี ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมเสวนาเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

December 27th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมเสวนาเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการซ้อมการแสดงในงานปีใหม่ 2555

December 27th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการซ้อมการแสดงในงานปีใหม่ 2555 ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ณ ดาดฟ้าอาคาร 5 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงในงานเลี้ยงปีใหม่ของมหาวิทยาลัยในวันที่ 28 ธันวาคม 2554  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสำนักวิทยบริการฯ

December 27th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th