YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554

April 3rd, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 20 [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา

April 3rd, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (ตำแหน่งเลขานุการผู้ประเมินภายนอก) ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการค่ายสามภาษา

April 3rd, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 55 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ โดยมีนักเรียนมัธยมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม ณ  อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง [<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th