YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from August 2012

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

August 31st, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรของรัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสู้อาเซียน ซึ่งจัดในวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน  2555 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ [<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณบดีร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ ทสม. ในระดับจังหวัด จังหวัดยะลา

August 31st, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในระดับจังหวัด จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2012

August 31st, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 บุคลากรสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประกอบด้วย อ.สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ นางสาวกัสมีนา กูโน นางสาวมารียานี แมแลแมง และนางสาวอาซีย๊ะ แลแม ในนามของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานวิจัยเรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว และผลงานวิจัยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) ซึ่งผลการจัดนิทรรศการได้รับรางวัล Silver Award จากผลงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการประมาณ 150 หน่วยงาน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555

August 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

งานต้อนรับบัณฑิตใหม่ (รุ่น 33) คืนถิ่นวิทย์-เกษตร ปี 55

August 30th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 คณะวิทยาศาตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่น 33 (สำเร็จการศึกษาปี 53-54) ประจำปี 2555 โดยเชิญชวนบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมสายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่คืนถิ่น ถ่ายรูปร่วมกันที่ซุ้ม และรับประทานอาหารว่างร่วมกัน พบปะอาจารย์และผู้บริหารคณะ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรต่อไป [ภาพเพิ่มเติม…]

Tags:  

การอบรมปฏิบัติการการเลี้ยงเชื้อในการทำโยเกิร์ตสดจากธัญพืชอย่างง่าย

August 25th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการการอบรมปฏิบัติการการเลี้ยงเชื้อในการทำโยเกิร์ตสดจากธัญพืชอย่างง่าย ณ ห้องปฏิบัติการ 05-306 อาคาร 5 โดยมี อ.หัสลินดา บินมะแอ เป็นวิทยากร [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบ

August 25th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ และการตลาคผลิตภัณฑ์หัวข้าวเกรียบแก่กลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมรามัน อาคารยะลาพาเลซ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด มีทีมวิทยากร ประกอบด้วย ผศ.อัปสร อีซอ ผศ.จริยา สุขจันทรา และ อ.วิภาดา มุนินทร์นพมาศ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ร่วมแสดง Science Show ในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนกลาง

August 23rd, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ชั้นปีที่ 2 (โครงการผลิตบัณฑิตและบุคลากรเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์) ร่วมจัดกิจกรรมมหกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ ศูนย์ไบเทคบางนา กรุงเทพ โดยจัดกิจกรรมการแสดง Science Show ซึ่งได้รับความสนใจจากครู-นักเรียน เข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประเมินบุคลากร ครั้งที่ 1/55

August 22nd, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะ ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมการซ้อมรับปริญญาวันที่สอง

August 22nd, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะ ร่วมซ้อมพิธีรับปริญญาของบัณฑิตประจำปี 2555 ในวันที่สอง ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th