YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการฯ

December 14th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร Student Union [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของรอง ผอ. โรงเรียนสตรียะลา

December 14th, 2012 No Comments

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรียะลา เพื่อเลื่อนเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (เชิงประจักษ์) โดยร่วมกับ อกคศ. วิสามัญเฉพาะกิจ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th