YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from June 2013

สาขาวิชาเคมีจัดอบรมปฏิบัติการเทคนิคการเป่าแก้วเบื้องต้นและเป่าแก้วศิลป์

June 29th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมปฏิบัติการเทคนิคการเป่าแก้วเบื้องต้นและเป่าแก้วศิลป์ ให้กับนักศึกษาวิชาเอกเคมีชั้นปีที่ 3 และ 4 โดยจัดขึ้นเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 มีคุณมะยารี ยะฝาด และคณะ เป็นวิทยากร นอกจากนี้สาขาวิชาเคมียังเปิดบริการให้นักศึกษาที่สนใจเข้าฝึกทักษะการเป่าแก้วเพิ่มเติมในทุกวันพุธ ณ ห้องเป่าแก้ว อาคาร 5 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการซ่อมแซมเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นศ.เอกพลศึกษาแสดงแอโรบิกมวยไทย

June 28th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ได้แสดงแอโรบิกมวยไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมลานวัฒนธรรม 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม <<รูปเพิ่มเติม>>

Tags:  

กิจกรรม “รับขวัญบัณฑิตใหม่ วิทย์-เกษตรคืนถิ่น ประจำปี 2556”

June 27th, 2013 No Comments

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “รับขวัญบัณฑิตใหม่ วิทย์-เกษตรคืนถิ่น ประจำปี 2556” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 (ผู้สำเร็จปีการศึกษา 2554-2555 บัณฑิตรุ่นที่ 34)  ใน วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีสำหรับองค์กร รวมทั้งเพื่อบริการและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า โดยคณะได้จัดซุ้มแสดงความยินดีของคณะ และสาขาวิชาต่างๆ ต้อนรับบัณฑิตบริเวณหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 9) รวมทั้งเชิญบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพบปะ ถ่ายภาพกับผู้บริหารคณะ คณาจารย์ รุ่นน้องและคณะกรรมการทีมงานสโมสรนักศึกษา พร้อมร่วมประทานอาหารว่างร่วมกัน ในเวลา 07.00-08.00 น. และช่วงหลังเลิกซ้อมใหญ่ (13.00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์  จากนั้นบัณฑิตทุกท่านจะเดินทางไปรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา […]

Tags:  

ประมวลภาพการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2556

June 27th, 2013 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2556

June 26th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2556 ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตใหม่คืนสู่ถิ่นวิทย์-เกษตร

June 26th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมทีมงานสโมสรนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมสานสัมพันธ์บัณฑิตใหม่คืนสู่ถิ่นวิทย์-เกษตร ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การอบรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน

June 25th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดการอบรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน ณ ห้องปฏิบัติการ 09-417 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เยี่ยมชมการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2556

June 25th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เยี่ยมชมการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2556 ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาคาร Student Union  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2556

June 24th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา

June 24th, 2013 No Comments

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำนักศึกษา เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง 05-303 อาคาร 5 โดยมีนายมะโซ ลาเซะ และนายอาสมิง ปูลา เป็นวิทยากร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th