YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from December 2013

รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น ต้อนรับอาจารย์พิเศษ เพื่อมาบรรยายให้นักศึกษาระดับปริญญาเอก

December 28th, 2013 No Comments

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  เรืองแป้น และ ดร.ซัมซู  สาอุ ต้อนรับ Muhammadsakee Hayah Senior Project Engineer มาบรรยายเสริมในรายวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องวิทยานิพนธ์ อาคาร 20 ชั้น 10 และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา มาอวยพรปีใหม่ให้กับอาจารย์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

Tags:

คณบดีคณะวิทย์ฯ พบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1

December 27th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยนายกสโมสรนักศึกษา ร่วมพบปะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรชั้นปีที่ 1 เพื่อเยี่ยมเยือนและติดตามการเตรียมและการจัดกิจกรรมซ้อมเชียร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 5 ในปลายเดือนมกราคม 2557 รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ การเรียน ระเบียบวินัยของนักศึกษาและการจอดรถให้เป็นระเบียบ การรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร 5 และกิจกรรมด้านจิตอาสาและความสัมพันธ์กับชุมชนในท้องถิ่น  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมแข่งขันกีฬาจันทน์กะพ้อ (บุคลากร) เกมส์ ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ

December 27th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมการแข่งขันกีฬาจันทน์กะพ้อ (บุคลากร) เกมส์ ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร Student Union โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

กีฬาภายในนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

December 27th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในให้กับนักศึกษาในภาควิชา ณ โรงยิมอาคาร Student Union โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในหลักสูตรเกษตรศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

December 27th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอดีตเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของ พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 รวมทั้งการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ การบริการวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏในอนาคต  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก University of Muhammadiyah Gresik ประเทศอินโดนีเซีย

December 27th, 2013 No Comments

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก University of Muhammadiyah Gresik ประเทศอินโดนีเซีย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ University of Muhammadiyah Gresik ได้ประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. การจัดสัมมนา 2. การทำวิจัย 3. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Tags:

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น เยี่ยมชมการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานบัณฑิตศึกษา

December 27th, 2013 No Comments

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา เยี่ยมชมการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีการจัดสวนน้ำตกม่านน้ำ และทาสีผนังอาคารและกรอบไม้ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อความสวยงาม

Tags:

คณาจาย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ 2557 และแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งจันทน์กะพ้อ

December 26th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 คณาจาย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ 2557 และร่วมแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งจันทน์กะพ้อ (บุคลากร)ครั้งที่ 3 ในชุดการแสดง”แก้วตาของพี” ซึ่งผลการแข่นขันปรากฏว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวันชนะเลิศ ลูกทุ่งจันทน์กะพ้อประจำปีนี้[<<รูปทั้งหมด>>]

Tags:  

คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมแข่งขันกีฬาจันทน์กะพ้อ (บุคลากร) เกมส์ ครั้งที่ 3 รอบชิง

December 26th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 คณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแข่งขันกีฬาจันทน์กะพ้อ (บุคลากร) เกมส์ ครั้งที่ 3 รอบชิง โดยมีฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลหญิง วอลเลย์บอลทีมผสม และกีฬาพื้นบ้าน ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร Student Union[รูปทั้งหมด]

Tags:  

การประเมินผลการสอนของอาจารย์คณะวิทย์ฯ

December 26th, 2013 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ดำเนินการจัดการประเมินและติดตามผลการสอนของอาจารย์ เพื่อประกอบการปรับปรุงการเรียนการสอนและการเสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2556  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th