YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from September 2015

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการ SURN

September 23rd, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการเครือข่ายวิจัยสังคมระดับปริญญาตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SURN) ร่วมกับสถาบันรามจิตติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขยายผลของโครงการต่อเป็นปีที่ 2 นำโดยอาจารย์ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไปจนถึงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประชุมบุคลากรคณะวิทย์ฯ พร้อมมุทิตาจิตแด่อาจารย์ที่เกษียณราชการ

September 8th, 2015 No Comments

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเชิญประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 พร้อมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมุทิตาจิตแด่อาจารย์ที่เกษียณราชการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์เฉลิมยศ อุทยารัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th