YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from November 2017

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมงาน Agriculture Expo 2017

November 22nd, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับเชิญจาก Faculty of Agro-based Industry, Universiti Malaysia Kelantan เพื่อเข้าร่วมงาน Agriculture Expo 2017 และ International Eco Challenge MOTAC-UMK ณ Universiti Malaysia Kelantan : Jeli Campus ในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม ได้แก่ Agro Expo, Agriculture Workshop, Eco Challenge, Food Competition, Malaysian food record of 30 minutes 30 menu และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในการนี้ มีผู้บริหารนำโดยคณบดี รองคณบดีและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเข้าร่วม […]

Tags:  

ประชุมพัฒนาผลิตภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

November 17th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประชุมมอบหมายให้คณาจารย์หลักสูตรเคมีและฟิสิกส์ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีผลิตภัณฑ์นำร่อง ได้แก่ เครื่องสำอางค์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เช่น ลิปบาล์มบำรุงริมฝีปาก น้ำยาทำความสะอาดผิวหน้า Cleansing Oil ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ก้อนกัมมันต์อเนกประสงค์ (Activited Carbon) และน้ำผึ้งชันโรงสำเร็จรูป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมโครงการ Flagship

November 17th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดการโครงการศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารฮาลาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์แม่ลาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายโรงเรียนเอกชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

November 10th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และอาจารย์โรสลีนา จาราแว ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ร่วมประชุมเครือข่ายโรงเรียนเอกชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพูดคุยในเรื่องการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 พบว่าหลายโรงเรียนต้องการให้คณะหรือมหาวิทยาลัยเข้ามาแนะแนว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มของโรงเรียนเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็กในแต่ละพื้นที่  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอโปสเตอร์งานวิจัยนักศึกษาและการแสดงผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

November 9th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอโปสเตอร์งานวิจัยนักศึกษาและการแสดงผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ณ ลานชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยมีคณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017

November 2nd, 2017 No Comments

นายแวอัสรี แวมายิ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017 โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพ โดยได้รับมอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รวมถึงได้บรรจุชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ “ทำเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2017” เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศและเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th