YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้

October 11th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง และ ดร.ซันวานี จิใจ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ พบปะและให้โอวาสคณะศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง

October 11th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พบปะและให้โอวาสคณะศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงจากองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเปาะเส้งส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุด้วยพื้นฐานการนวดแผนไทย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th