YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณะวิทย์ฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนมุสลิมบำรุง และโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

November 12th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์จากหลักสูตรต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนมุสลิมบำรุง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอความพร้อมของหลักสูตรในการรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ประจำปี 2562  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ได้รับรางวัลในงานคืนสู่เหย้า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มอ.

November 12th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัล “ครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์” ในงานคืนสู่เหย้า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th