YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย

March 30th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

09

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนายแพทย์มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงพยาบาลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษา และนายพรชัย เจ๊ะเล็ม หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงพยาบาลธารโตในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรและคุณภาพของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย ซึ่งเป็นการแพทย์ทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันแก่นักศึกษาสาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอีกด้วย  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th