YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

May 22nd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2559 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อแนะแนวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ ได้แก่ ศิษย์เก่ารุ่นพี่ และบุคลากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา พร้อมแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตก่อนออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ วิทยากรผู้ให้การแนะแนวได้รับเกียรติจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา และวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานได้รับเกียรติจากกลุ่มศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 3 ท่าน จากหลักสูตรฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th