YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

พิธีเปิดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

August 18th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีเปิดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจากนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เปิดกรวยดอกไม้ และถวายราชสดุดีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” และ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs)”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวอีกว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” รวมทั้งให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปทราบและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (แจกัน) การประกวดแสดงกลทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การแข่งขันจรวดขวดน้ำขั้นเทพประเภทแม่นยำ การแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ARDUINO การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การประกวดวาดภาพ “ฟาร์มในฝัน” และ “เป้าหมายสู่การพัฒนาชาติที่ยั่งยืน” การประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครู การแข่งขันโดรนเจ้าเวหา การแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) การแข่งขันรูบิท การประกวดโครงงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การจัดค่ายคณิตศาสตร์ และการจัดค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง

นอกจากนี้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยา และ ดร.ซันวานี จิใจ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th