YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณบดีคณะวิทย์ฯ พบปะนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

September 29th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พบปะและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 4 คน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป และอาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ ร่วมแสดงความยินดี  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th