YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมเครือข่ายโรงเรียนเอกชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

November 10th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และอาจารย์โรสลีนา จาราแว ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ร่วมประชุมเครือข่ายโรงเรียนเอกชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพูดคุยในเรื่องการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 พบว่าหลายโรงเรียนต้องการให้คณะหรือมหาวิทยาลัยเข้ามาแนะแนว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มของโรงเรียนเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็กในแต่ละพื้นที่  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th