YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

STA GAME “Sukan Jaya Sains 2017”

December 12th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับสโมสรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกีฬา STA GAME ภายใต้โครงการ “Sukan Jaya Sains 2017” ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2560 พิธีเปิดโดย ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรร่วมให้กำลังใจนักศึกษา ในการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 14 สาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการธุรกิจสุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ โดยมีการแข่งขันกีฬา 9 ประเภท ได้แก่ ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แฮนด์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เซปักตะกร้อ และแชร์บอล  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th