YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ยกทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เตรียมรับนักศึกษาตามระบบ TCAS 2561

December 20th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่ อาจารย์เดียร์นา แม็ง อาจารย์บุคอรี มะตูแก อาจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ นายอับดุลรอฮิม เปาะแต และนางธัญรัตน์ ละอองอ่อน ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และโรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 และแนะนำหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในพื้นที่  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th