YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์เตรียมหนุนเสริมเบตง เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ตอบความต้องการพื้นที่

February 8th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อร่วมประชุมกับนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง และนายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศบาลเมืองเบตง เพื่อรับทราบความต้องการในพื้นที่ และได้สรุปประเด็นที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจะร่วมพัฒนาเพื่อหนุนเสริมเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่นคัง ยั่งยืน ได้แก่ การจัดการขยะและแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน พลังงานในการเกษตรในจุดที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต สร้างคุณภาพในการผลิตอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ได้ OTOP 5 ดาว แปรรูปอาหารถิ่นไก่เบตงเพื่อการส่งออกในและต่างประเทศ และปรับปรุงคุณภาพน้ำเสริมความเป็นเมืองสวยน้ำใส  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th