YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

อาจารย์หลักสูตรเคมีได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28

May 10th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี ประธานหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคั่งและยั่งยืน” ณ โรงแรมบีพีสมิหลา จังหวัดสงขลา โดยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “PNA-DNA Hybridization Detection with One-step Electrodeposition using Nanomaterials Modified Gold Electrode” และได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารทักษิณฉบับพิเศษ (TCI กลุ่ม 1) เป็น 1 ใน 20 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากทั้งหมด 385 เรื่อง  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th