YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ ร่วมค่ายแนะแนวเชิงปฏิบัติการเลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน

May 16th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยคณาจารย์และหลักสูตรทุกหลักสูตร ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการค่ายแนะแนวเชิงปฏิบัติการเลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน ณ ห้องประชุมหลานซา อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) ทั้ง 6 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมพบปะนักเรียนและให้คำแนะนำในการศึกษาต่อ  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th