YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 2561

July 4th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมหลานซา ชั้น 5 อาคาร Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 จากทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม มีวิทยากร ประกอบด้วย นายทัศไนย เหมือนเสน รองประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด บรรยายในหัวข้อ “เปิดมุมมองยุค Thailand 4.0 กับการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ” นายอาสมิง ปูลา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ บรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวและการเข้าร่วมกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย” นายฮูเซ็ง ชายดานา นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ และนายอนันท์ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร บรรยายในหัวข้อ “นักศึกษาและนักกิจกรรมในมหาวิทยาลัยกับยุค Thailand 4.0” และสิบตำรวจตรีมูฮำหมัดกอเซ็ง เจะอามะ ผบ.หมู่(ป.) สภ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี บรรยายในหัวข้อ “การเรียน ความรู้และการทำงานในยุค Thailand 4.0”  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th