YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561

August 2nd, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิธีวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์

โดยในช่วงเช้ามีพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาไทยพุทธ พิธีเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประธานในพิธีวางตราประจำมหาวิทยาลัย พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และจุดธูปเทียนสักการะพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา หลังจากนั้นผู้แทนนักศึกษานำกล่าวสวดมนต์ กล่าวบทไหว้ครู และตัวแทนนักศึกษาของแต่ละชั้นปีนำพานไหว้ครูขึ้นมอบแด่คณาจารย์บนเวที นอกจากนี้ประธานในพิธีได้เจิมหนังสืออีกด้วย

หลังจากนั้น ในเวลา 10.00 น. พิธีรำลึกพระคุณครูสำหรับนักศึกษาไทยมุสลิม โดยผู้นำนักศึกษาได้อันเชิญคัมภีร์อัล-กุรอาน และตัวแทนนักศึกษาของแต่ละชั้นปีนำดอกไม้ขึ้นมอบแด่คณาจารย์บนเวที หลังจากนั้นผู้แทนนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณ และผู้นำนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน ต่อด้วยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th