YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมจูงมือน้องสู่รั้ว STA

August 4th, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพีธีเปิดกิจกรรมจูงมือน้องสู่รั้ว STA ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 15 หลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม

นายฟารุก ซิ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในนามประธานโครงการ กล่าวว่า กิจกรรมจูงมือน้องสู่รั้ว STA กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเสริมสร้างความเป็นจิตอาสาแก่นักศึกษาใหม่  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th