YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ นำร่องใช้ถังแยกขยะประดิษฐ์เอง

November 1st, 2018 by นายฟากูรอซี สุหลง

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำร่องใช้ถังแยกประเภทขยะประดิษฐ์เองโดยนักศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมี ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th