YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรม STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019)

January 27th, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรม STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับนักวิ่ง และได้รับเกียรติจากนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมปล่อยตัวนักวิ่งและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าในจังหวัดยะลา รวมทั้งสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์

โดยการวิ่งในวันนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท Fun run ระยะทาง 4 กิโลเมตร และประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th