YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 10

March 5th, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครยะลา บ้านจารู ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 10 จัดโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาท การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 10 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2562 ภายใต้แนวคิด สร้างพลัง สานสามัคคี นำสังคม สู่สันติภาพ

นายพีรบุธ หว่าหลำ นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ เป็นกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ให้เกิดความสามัคคี ความภาคภูมิใจในสถาบันและมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน โดยองค์การบริหารนักศึกษาได้จัดกีฬาระหว่างคณะเป็นประจำทุกปี ซึ่งดำเนินสืบเนื่องต่อกันมา ตั้งแต่ พ.ศ.2552 และในปีนี้ได้กำหนดจัดมหกรรมกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด สร้างพลัง สานสามัคคี นำสังคม สู่สันติภาพ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษารู้จักและฝึกปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์บรรทัดฐานของสังคมด้วยการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านกิจกรรมโดยผ่านการเล่นกีฬาอันจะเป็นการสร้างทักษะและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมให้มีความสุข ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์” ครั้งที่ 10 มีจำนวนกีฬา 11 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แฮนด์บอล กรีฑา และการแข่งขันกองเชียร์  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th