YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ ร่วมงานขอบคุณสื่อมวลชน YRU Wisdom Bank 62

March 13th, 2019 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับสื่อมวลชน นักประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ ในงานขอบคุณสื่อมวลชน YRU Wisdom Bank 62 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยตามอุดมการณ์อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยภายในงานมีการนำเสนอแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นจาก 7 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เด่น ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์จากคลีนิคแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อหลายสำนักเพื่ิอติดต่อทำสกู๊ปข่าวต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th