YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

อบรมการผลิตสื่อบทเรียน e-Learning ให้แก่อาจารย์ มรย.

January 25th, 2011 by นายธนภัทร นาคิน

 

ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์อด รองผู้อำนวยการฯ  จัดโครงการอบรมการผลิตสื่อบทเรียน e-Learning ให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ.2554  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์   จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ

 

Comments

comments

Tags:   · No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th