YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

February 25th, 2011 by นายธนภัทร นาคิน

เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2554  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยมอบให้สำนักวิทยบริการฯ   เป็นผู้ดำเนินการจัดนิทรรศการภายใต้ หัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”  ณ หอประชุม (หลังใหม่)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Comments

comments

Tags:   · No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th