YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

March 14th, 2011 by นายธนภัทร นาคิน

ผศ.สุพร  สุนทรนนท์   ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  ได้เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  เพื่อปรึกษาหารือการคิดรูปแบบโครงการความร่วมมือของเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2554  ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในพิธีเปิดการประชุม  ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งท่านให้ความสำคัญกับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก จึงทำให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นที่ยอมรับ และมีทรัพยากรสารสนเทศที่ดี รวมไปถึงมีสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่ดีมาก จึงเป็นแรงดึงดูดใจทำให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการ และค้นคว้าหาความรู้อย่างมาก 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังกล่าวด้วยว่า ถ้าจะมองว่ามหาวิทยาลัยมีคุณภาพหรือไม่ต้องมอง 2 อย่างนี้เป็นอันดับแรก คือ 1.ห้องสมุด  และ 2.ห้องน้ำของมหาวิทยาลัย

Comments

comments

Tags:   · · No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th