YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

September 16th, 2011 by นายธนภัทร นาคิน


-เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554  ณ ห้องประชุมชั้น 6  – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี ผศ.ไกรสร  ศรีไตรรัตน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.สุพร  สุนทรนนท์  ได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Comments

comments

Tags:   · No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th