YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

February 16th, 2012 by นายธนภัทร นาคิน


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555  โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการฯ  นายธนภัทร  นาคิน  นายมะรอแซะ ลาเม็ง และนางสาวนูสีลา ยูมะโซ  เข้าเฝ้ารับเสด็จ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ2555 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ  ทั้งนี้ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการได้กราบทูลผลการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ด้วย

Comments

comments

Tags:   · No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th