YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ จัดค่ายศิลปะวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้

April 23rd, 2012 by นายอัสฮาร์ เละแม็ง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์จัดค่ายศิลปะวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยจัดระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2555 มีกิจกรรมฐานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 2 มิติ ฐานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 3 มิติ ฐานศิลปะสร้างสรรค์ และนิทรรศการต้นกล้า สันติสุข ณ อาคารประกอบ [<<รายละเอียด>>]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th