YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกอบรม : ศูนย์คอมพิวเตอร์

December 27th, 2012 by คุณฟาติน สะนิ


วันที่ 26-27 ธันวาคม 2555 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับคณะครุศาสตร์ เพื่อการฝึกอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อ E-book ตามโครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก >>กิจกรรมทั้งหมด…

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th