YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะมนุถษยศาสตร์จัดประชุมกลั่นกรองผลการประเมิน

December 27th, 2012 by นายอัสฮาร์ เละแม็ง

เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมกลั่นกรองผลการประเมินผลการประเมินการปฏิติบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 1[<<รูปทั้งหมด>>]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th