YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

สีสันรับน้องรั้วชมพู – เทา

June 10th, 2010 No Comments

  ประมวลภาพบรรยากาศรับน้อง  ประจำปี 2553 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และส่งเสริมพลังความสามัคคีให้เกิดในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:  

มรย.รับขวัญลูกราชภัฏ 53

June 9th, 2010 No Comments

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการรับขวัญลูกราชภัฏ เมื่อวันที่ 5 – 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับณ หอประชุมราชภัฏยะลา

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th