YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

นักศึกษาปฐมวัยร่วมงานลานวัฒนธรรมนำสันติสุข

July 16th, 2010 No Comments

เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2543 นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมงานลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ซึงจัดโครงการโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   โดยทำกิจกรรม สื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน ภายในงานมีน้องๆระดับประถมศึกษามาช่วยกันทำหุ่นนิ้วมือกันอย่างสนุกสนาน

Tags:   ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th